Kính Thưa Quý Bạn Đạo Vô Vi,

 

Sau sự ra đi đột ngột của bạn đạo Lê Tấn Quốc, một người đã đóng góp rất nhiều trong công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người, trang www.quyhoitinhnguoi.org này cũng đã ngưng hoạt động trong một thời gian dài. Tin tức cập nhật về Thiền Viện Quy Hội Tình Người không còn được thông tin đến cho bạn đạo Vô Vi.

Hiện nay, chúng tôi là Hội Từ Thiện Vô Vi Úc Châu xin ra những thông báo trong quá trình phục hồi hoạt động của Thiền Viện Quy Hội Tình Người. Xin các đón bạn đọc những thông báo sau để cùng tham gia đóng góp và xây dựng trong trật tự.

 

Thông Báo

 

Số 004

Thông báo ngày 26 tháng 5 nâm 2014 - Ghi danh cần giúp đỡ chuyển vận khi tới Cairns,

Phiếu Chuyển vận ĐHUCQHTB̃&LKTTVQHTN.

 

Số 003

Thông báo ngày 15 tháng 5 nâm 2014 - Phúc Trình về TVQHTN,

Bản Phúc Trình về Thiền Viện Quy Hội Tình Người.

 

Số 002

Nhắn tin đã bắt đầu ghi danh Đại Hội QHTB và Lễ Khánh Thành TVQHTN,

xin các bạn chọn kiểu mẫu giấy thích hợp và theo cách thức ghi danh trong phiếu.

Phiếu Ghi Danh mẫu giấy A4 .

Phiếu Ghi Danh mẫu giấy Letter .

 

Số 001

Báo tin Lễ Khánh Thành TVQHTN và Đại Hội QHTB vào thời gian 01/12/2014 tới 07/12/2014.

 

Tất cả mọi thông tin đóng góp và xây dựng xin các bạn vui lòng gởi về email quyhoitinhnguoi@gmail.com.

 

Kính Thư,

Thiền Viện Quy Hội Tình Người

Tuần Báo Vô Vi
Quy Hội Tình Người

Được phát hành đặc biệt cho các bạn đạo Vô Vi, bao gồm các sinh hoạt, tài liệu tu học và tin tức trong tuần..

Thi Ca của Đức Thầy

Xin giới thiệu cùng các bạn thi ca của Đức Thầy.

Thiền Viện "Quy Hội Tình Người"

Hình ảnh mới nhất về Thiền Viện Vô Vi "Quy Hội Tình Người" tại Mareeba, Queensland, Úc Châu.

Công Tác Thiện Nguyện

Hình ảnh về ca mổ mắt ngày 31/08/2009 cho 59 đồng bào nghèo vừa qua tại Sài gòn.

Thiền Ca Vô Vi

Những áng thơ thanh nhẹ, siêu thoát của Thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên đã rung cảm và tạo nguồn sáng tác cho nhiều nhạc sĩ tài danh đóng góp cho Thiền Ca Vô Vi.

 

Trở về đầu trang